Chia sẻ 60 website Dofollow có chỉ số PA và DA cực khủng

Chia sẻ 60 website Dofollow có chỉ số PA và DA cực khủng

Chia sẻ 60 website Dofollow có chỉ số PA và DA cực khủng
1 phiếu bầu 5 sao 100%

Backlink chất lượng rất khó kiếm được, nhất là các website cho phép bạn đặt link dofollow lại càng khó kiếm hơn,

Hôm nay Sài Gòn Mát trời Admin xin gửi tặng các bạn làm Seo thêm 60 website cực kỳ chất lượng cho phép đặt backlink Dofollow để anh em có thêm tài nguyên chinh chiến dự án Seo của các bạn.

Danh sách 24 Nofollow Social Bookmarking Websites:

§ www.slashdot.org – Google PageRank: 9 – Alexa: 1,286

§ www.digg.com – Google PageRank: 8 – Alexa: 106 ;

§ www.delicious.org – Google PageRank: 8 – Alexa: 382 ;

§ www.mister-wong.com – Google PageRank: 8 – Alexa: 3,377 ;

§ www.diigo.com – Google PageRank: 7 – Alexa: 2,116 ;

§ www.blinklist.com – Google PageRank: 7 – Alexa: 4,109 ;

§ www.bibsonomy.org – Google PageRank: 7 – Alexa: 5,714 ;

§ www.2collab.com – Google PageRank: 7 – Alexa: 32,238

§ www.jumptags.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 1,671 ;

§ www.faves.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 4,416 ;

§ www.simpy.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 9,763 ;

§ www.netvouz.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 22,557 ;

§ www.url.org – Google PageRank: 5 – Alexa: 5,907 ;

§ www.dropjack.com – Google PageRank: 5 – Alexa: 8,061 ;

§ www.clipclip.org – Google PageRank: 5 – Alexa: 16,192 ;

§ www.bookmarks.com – Google PageRank: 5 – Alexa: 38,856 ;

§ www.linkarena.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 8,385 ;

§ www.getboo.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 22,014 ;

§ www.dnhour.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 44,096 ;

§ www.groxx.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 116,017 ;

§ www.humsurfer.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 1,650;

§ www.newscola.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 16,355;

§ www.pr4links.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 32,119 ;

§ www.wirefan.com – Google PageRank: 0 – Alexa: 8,035 ;

Danh sách 36 Do follow Social Bookmarking Websites:

§ www.slashdot.org – Google PageRank: 9 – Alexa: 1,286 – “do follow” trong các bài viết;

§ www.reddit.com – Google PageRank: 8 – Alexa: 360 ;

§ www.mixx.com – Google PageRank: 8 – Alexa: 631 ;

§ www.folkd.com – Google PageRank: 8 – Alexa: 1,441 ;

§ www.propeller.com – Google PageRank: 7 – Alexa: 1,792 ;

§ www.metafilter.com – Google PageRank: 7 – Alexa: 2,068 ;

§ www.wikio.com – Google PageRank: 7 – Alexa: 2,709 ;

§ www.current.com – Google PageRank: 7 – Alexa: 3,470 ;

§ www.connotea.org – Google PageRank: 7 – Alexa: 5,364;

§ www.tipd.com – Google PageRank: 7 – Alexa: 15,423 ;

§ www.dzone.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 2,625 ;

§ www.clipmarks.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 3,162 ;

§ www.sphinn.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 6,553 ;

§ www.buddymarks.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 8,257 ;

§ www.kirtsy.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 10,991 ;

§ www.kwoff.com – Google PageRank: 6 – Alexa: 16,033 ;

§ www.buzzflash.net – Google PageRank: 6 – Alexa: 17,073 ;

§ www.spotback.com – Google PageRank: 5 – Alexa: 7,554 ;

§ www.linkatopia.com – Google PageRank: 5 – Alexa: 48,299 ;

§ www.ngopost.org – Google PageRank: 5 – Alexa: 63,813 ;

§ www.smallbusinessbrief.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 10,866 ;

§ www.quadriot.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 12,915 ;

§ www.rambhai.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 12,940 ;

§ www.postonfire.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 14,121;

§ www.blurpalicious.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 14,591 ;

§ www.blogmarks.net – Google PageRank: 4 – Alexa: 23,267 ;

§ www.memfrag.com – Google PageRank: 4 – Alexa: 29,776 ;

§ www.momshare.net – Google PageRank: 4 – Alexa: 229,500 ;

§ www.socialogs.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 10,638 ;

§ www.totalpad.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 21,057 ;

§ www.plugim.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 27,967 ;

§ www.sweepsgoat.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 30,058 ;

§ www.sturvs.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 70,881 ;

§ www.overflowlegal.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 131,219 ;

§ www.binarylaw.com – Google PageRank: 3 – Alexa: 146,989 ;

§ www.top-travel-articles.info – Google PageRank: 3 – Alexa: 607,198 ;

Tổng kết:

Rất mong rằng chia sẻ này sẽ giúp được nhiều bạn đang tìm kiếm tài nguyên Seo, các bạn có đóng góp ý kiến hay có thắc mắc gì xin để lại bình luận Admin sẽ cố gắng trả lời hết các câu hỏi của các bạn.

Chúc các bạn Seo nhanh lên top.

Related posts