Tự động thêm Nofollow liên kết ra ngoài trong wordpress

Tự động thêm Nofollow liên kết ra ngoài trong wordpress

Tự động thêm Nofollow liên kết ra ngoài trong wordpress
1 phiếu bầu 5 sao 100%

Chào các bạn Seoer. Các bạn đang thắc mắc về việc làm sao đánh dấu tất cả các liên kết ra ngoài trang web của mình đều là nofollow? Hôm nay Admin sẽ hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn tự động thêm Nofollow liên kết ra ngoài trong wordpress nằm trong nội dung của bài viết trong WordPress. Hướng dẫn bao gồm 2 phần sử dụng Plugin và không sử dụng Plugin.

nofollow cho wordpess

Sử dụng Plugin: Nofollow for external link

Hiện nay bạn sẽ thấy có rất nhiều plugin được sử dụng để hỗ trợ chức năng này, tuy nhiên theo kinh nghiệm dùng và thực tiễn sử dụng của Admin thì chỉ nên dùng những plugin nhẹ và gọn cho chức năng này. Hướng dẫn này khuyến cáo bạn sử dụng Plugin Nofollow for External Link. Một số điểm hay của Plugin này như sau:

  • Thêm rel=nofollow vào tất cả các liên kết ngoài (external link) có trong bài viết cũng như Pages.
  • Thêm target=_blank(Mở tab mới) vào tất cả các liên kết ngoài có trong bài viết cũng như Pages.
  • Plugin này sẽ không thêm thuộc tính rel=nofollow và target=_blank vào các liên kết nội bộ (internal link) trong bài viết cũng như Pages.
  • Nếu liên kết ngoài đã được thêm thuộc tính target=_blank thì nó sẽ không thêm thuộc tính này lần nữa.

Bạn có thể download về và cài đặt cho website.

Không sử dụng Plugin:

Có nhiều kiến nghị về việc không nên sử dụng Plugin trên website để giảm tốn kém tài nguyên web cũng như ảnh hưởng đến tốc độ web. Tuy nhiên, đối với Plugin trên thì việc này là không cần thiết vì đây là 1 Plugin đơn giản. Ngoài ra, việc sử dụng Plugin cũng giúp bạn dễ dàng cập nhật phiên bản mới. Đó là một lời khuyên của Admin, và bạn có thể không muốn sử dụng Plugin,  vậy các bạn có thể làm theo cách sau:

Coppy đoạn code sau đây:

/* ----------------------------------------------------------------------------
 * Thêm rel nofollow vào link ngoài trang web
 */
add_filter( 'the_content', 'cn_nf_url_parse');

function cn_nf_url_parse( $content ) {

$regexp = "<as[^>]*href=("??)([^" >]*?)\1[^>]*>";
if(preg_match_all("/$regexp/siU", $content, $matches, PREG_SET_ORDER)) {
if( !empty($matches) ) {

$srcUrl = get_option('siteurl');
for ($i=0; $i < count($matches); $i++)
{

$tag = $matches[$i][0];
$tag2 = $matches[$i][0];
$url = $matches[$i][0];

$noFollow = '';

$pattern = '/targets*=s*"s*_blanks*"/';
preg_match($pattern, $tag2, $match, PREG_OFFSET_CAPTURE);
if( count($match) < 1 )
$noFollow .= ' target="_blank" class="ext"';

$pattern = '/rels*=s*"s*[n|d]ofollows*"/';
preg_match($pattern, $tag2, $match, PREG_OFFSET_CAPTURE);
if( count($match) < 1 )
$noFollow .= ' rel="nofollow" ';

$pos = strpos($url,$srcUrl);
if ($pos === false) {
$tag = rtrim ($tag,'>');
$tag .= $noFollow.'>';
$content = str_replace($tag2,$tag,$content);
}
}
}
}

$content = str_replace(']]>', ']]&gt;', $content);
return $content;

}

Sau đó dán nó vào file functions.php trong theme mà bạn dùng.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết Hướng dẫn thêm thuộc tính rel=nofollow cho liên kết trong website.

Nếu thấy bài viết hữu ích thì đừng ngần ngại chia sẻ nó với bạn bè nhé. Và hãy subscribe blog của tôi để nhận thêm những bài viết hay nhất, mới nhất qua email. Cảm ơn các bạn rất nhiều! 🙂

Chúc bạn thành công!

Related posts